Taidehalli Häme
taidehalli häme hämeenlinna
Galleriassa NYT!

Taidehalli Häme | Hämeenlinna

Juha Laurikainen
Ihmisyys ja elämän kevät
8.1.-1.2.2022

Koostan työni merkityksellisiksi kokemistani kuvista, joita olen kerännyt ja työstänyt useiden vuosien aikana eri muodoissaan. Olen muokannut kuvia ja kuvioita valottaen niitä matkan varrella painoseuloiksi, joilla työskentelen. Teokset kehittyvät omiksi kertomuksikseen kuvia yhdistelemällä painamisen, piirtämisen ja maalaamisen prosesseissa. Teos neuvoo myös aina tekijäänsä. Koen tehtäväkseni tutkia ja tulkita elämää, ihmistä ja kulttuurin kerrostumiin kertyneitä ihmiskunnan aikaansaannoksia. Teoksissani pyrin runolliseen kuvaan. Toteutan teokseni paperille serigrafian, guassimaalauksen ja piirtämisen tekniikoilla.

Juha Laurikainen on koulutukseltaan taiteilija/muotoilija. Hän on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä tekstiilitaidetta ja muotoilua sekä kokeellista kuvanveistoa École nationale supérieure des arts visuels de La Cambressa, Brysselissä.

Juha Laurikainen työskentelee Hämeenlinnassa Taidekasarmilla.

I compile my work from images I find meaningful and that I have collected and manipulated over the years in different ways. I have edited the pictures and patterns along the way into printing screens I work with. The works develop into their own stories combining images in the processes of printing, drawing and painting. The work also always advises the author. I consider it my task to study and interpret life, man and the achievements of humanity accumulated in the layers of culture. In my works I strive for a poetic picture. I use serigraphy, gouache painting and drawing techniques on paper in my work.

Juha Laurikainen is an artist and designer. Studied textile art and design in the University of Industrial Arts in Helsinki and experimental sculpture in École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre in Brussels, under the guidance of TAPTA (Maria Wierusz-Kowalski) ja Tony Cragg.

He works at Taidekasarmi (Art Barracks) in Hämeenlinna

Tervetuloa. Welcome.

Vapaa pääsy! Free admission!